ReadyPlanet.com
dot
dot


  [Help]
dot
YOUTUBE
ท่อ ท่อสูตร Motorcycle ท่อมอไซค์ Slip-On Exhaust
bulletปลายท่อสแตนเลสเดียว A01
bulletปลายท่อสแตนเลสเดียว A02
bulletปลายท่อสแตนเลสเดียว A03
bulletปลายท่อสแตนเลสเดียว A04
bulletปลายท่อสแตนเลสเดียว S01
bulletปลายท่อสแตนเลสคู่ A01
bulletปลายท่อสแตนเลสคู่ A02
bulletปลายท่อสแตนเลสคู่ A03
bulletปลายท่อสแตนเลสคู่ A04
bulletหม้อพักสแตนเลส A50
bulletหม้อพักสแตนเลส NA50
bulletหม้อพักสแตนเลส ISA50
bulletท่อชุดสแตนเลส - TOYOTA
bulletท่อชุดสแตนเลส - HONDA
bulletท่อชุดสแตนเลส - SUZUKI
bulletท่อชุดสแตนเลส - MITSUBISHI
bulletท่อชุดสแตนเลส - CHEVROLET
bulletท่อชุดสแตนเลส - MAZDA
bulletท่อชุดสแตนเลส - NISSAN
bulletท่อชุดสแตนเลส - ISUZU
bulletท่อชุดสแตนเลส - FORD
bulletOTHER
bulletกันโคลง - TOYOTA
bulletกันโคลง - MITSUBISHI
bulletกันโคลง - MAZDA
bulletกันโคลง - NISSAN
bulletกันโคลง - ISUZU
bulletกันโคลง - FORD
Headers Manifold เฮดเดอร์
bulletBENZ Headers
bulletBMW Headers
bulletCHEVROLET Headers
bulletFERRARI Headers
bulletFORD Headers
bulletHONDA Headers
bulletISUZU Headers
bulletMAZDA Headers
bulletMITSUBISHI Headers
bulletNISSAN Headers
bulletPORSCHE Headers
bulletTOYOTA Headers
bulletOTHERS
bulletINTERCOOLER
bulletเทอร์โบ - TOYOTA
bulletเทอร์โบ - MITSUBISHI
bulletเทอร์โบ - CHEVROLET
bulletเทอร์โบ - MAZDA
bulletเทอร์โบ - NISSAN
bulletเทอร์โบ - ISUZU
bulletเทอร์โบ - FORD
bulletOTHER
bulletMAGNAFLOW CATALYTIC CONVERTERS
bulletท่อแทนแคต HONDA
bulletท่อแทนแคต MITSUBISHI
bulletท่อแทนแตต NISSAN
bulletท่อแทนแตต TOYOTA
bulletPEDDERS เพ็ดเดอร์
bulletTONBO ทอนโบ
bulletเกจ์วัด
bulletกรองอากาศ
bulletเทอร์โบ ไทม์เมอร์
bulletผ้าพันท่อ
bulletสินค้ามือสอง
ชุดท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ Titanuim & Stainless
bulletชุดท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ Titanuim & Stainless


YOUTUBE MENGHEADER CHANNEL
TRR Auto part OFFICIAL MAGNAFLOW DEALERS


เฮดเดอร์...เพิ่มกำลัง article

เฮดเดอร์...เพิ่มกำลัง

 


เครื่องยนต์
4 จังหวะที่ใช้กันในรถยนต์ทั่วไปมีการทำงานต่อเนื่อง ดูด-อัด-ระเบิด-คายในการหมุนเพลาข้อเหวี่ยงรอบต่อ 1 วัฏจักรการทำงาน คือ ดูด-ลูกสูบเลื่อนลงวาล์วไอดีเปิดเพื่อรับไอดีเข้ามา, อัด-ลูกสูบเลื่อนขึ้นวาล์วไอดี-ไอเสียปิดสนิท เพื่ออัดเตรียมให้มีการจุดระเบิดในจังหวะต่อไป,ระเบิด-จุดระเบิดด้วยหัวเทียน (สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน)หรือจุดระเบิดด้วยการฉีดละอองน้ำมันเข้าผสมกับอากาศที่ถูกอัดแน่นจนร้อนจัด(สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล) แล้วต่อเนื่องถึงจังหวะสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับ-เฮดเดอร์- คือ คาย-ลูกสูบเลื่อนขึ้นวาล์วไอเสียเปิดเพื่อระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์เและเตรียมรับไอดีในจังหวะดูดต่อไปการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ได้ผล
เต็มที่ ต้องเพิ่มการประจุอากาศและน้ำมันในด้านไอดีควบคู่กับการระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ให้เร็วและหมดจดที่สุดถ้าเพิ่มเฉพาะไอดีแต่ไอเสียระบายออกไม่ทันหรือไม่หมดกำลังของเครื่องยนต์ก็เพิ่มขึ้นไม่เต็มที่แม้เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ปรับแต่งด้านการประจุไอดีแต่ถ้าสามารถเพิ่มการระบายไอเสียให้ดีขึ้นได้ก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเสมือนเครื่องยนต์เป็นบ้าน ถ้าเพิ่มเฉพาะประสิทธิภาพการนำน้ำสะอาดเข้าบ้านโดยไม่เพิ่มประสิทธิภาพการนำน้ำเสียออก น้ำเสียอาจค้างอยู่และผสมกับน้ำดีหรือมีแรงต้านการดูดน้ำดีเข้าบ้านและแม้ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการนำน้ำดีเข้าบ้านแต่ถ้าเร่งให้น้ำเสียออกจากบ้านได้เร็วและหมดจดก็ยังดี

พื้นฐานระบบระบายไอเสีย
การระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ใช้การขยายตัวของก๊าซแรงดันสูงและร้อนที่จะเคลื่อนตัวหาอากาศภายนอกที่เย็นและมีแรงดันต่ำกว่าร่วมกับการเลื่อนตัวขึ้นของลูกสูบผ่านวาล์วไอเสียและพอร์ทไอเสียบนฝาสูบออกนอกเครื่องยนต์

ระบบระบายไอ
เสียภายนอกเครื่องยนต์ที่ต่ออยู่กับฝาสูบยาวต่อเนื่องไปถึงปลายท่อด้านท้ายนี้เองที่เกี่ยวข้องกับเฮดเดอร์และได้รับความสนใจในการเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เพราะสะดวกไม่ต้องยุ่งกับชิ้นส่วนอื่นของเครื่องยนต์ 

ระบบระบายไอเสียนี้แยกเป็น 4 ส่วน คือ 

1.ท่อร่วมไอเสีย - EXHAUST MANIFOLD (หรือภาษาสแลงเรียกว่า เขาควาย)ส่วนที่ติดกับฝาสูบของเครื่องยนต์ก่อนรวบเป็นท่อเดี่ยว (หรือคู่ในบางรุ่น)เฉพาะส่วนนี้เองที่ -เฮดเดอร์- เข้ามาแทนที่ 

2. ต่อจากนั้นเป็นท่อไอเสียเดี่ยว (หรือคู่ในบางรุ่น) 

3. เข้าหม้อพักเก็บเสียง โดยอาจมีหม้อพักหลายใบ (ในหลายแบบ) 

4.ต่อเนื่องไปยังปลายท่อระบายไอเสียออกสู่ภายนอกโดยเครื่องยนต์หัวฉีดรุ่นใหม่มีอุปกรณ์บำบัดไอเสีย-แคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ ติดหลังท่อร่วมไอเสียก่อนเข้าหม้อพักใบแรกหรืออาจรวมอยู่กับท่อร่วมไอเสียเลย

รถยนต์ทั่วไปมักเลือกใช้ท่อร่วมไอเสียเป็นเหล็กหล่อและสั้น เพราะผลิตจำนวนมากได้สะดวก ขนาดกะทัดรัดและไม่ยุ่งยากเหมือนเฮดเดอร์ที่ต้องนำท่อเหล็กมาดัดและเชื่อมด้วยกำลังคนโดยยอมให้ไอเสียระบายปั่นป่วนและไม่คล่องนัก ก่อนรวบเข้าสู่ท่อไอเสีย(หรือแคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์)และใช่ท่อไอเสียช่วงต่อเนื่องไปขนาดไม่ใหญ่นักพร้อมหม้อพักแบบไส้ย้อนที่ชะลอและหมุนไอเสียเพื่อลดเสียงดังแล้วระบายออกปลายท่อแบบธรรมดาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายไอเสีย
ไม่ว่าจะปรับแต่งเครื่องยนต์ด้านการประจุไอดีด้วยหรือไม่เครื่องยนต์ทั่วไปสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายไอเสียได้โดยได้ผลมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับระบบไอเสียเดิมว่าอั้นหรือโล่งแค่ไหนและชุดใหม่ดีแค่ไหนการทำให้การระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์เร็วและหมดจดที่สุดย่อมมีผลดี เพราะถ้าอั้นการไหลออกจะมีแรงดันย้อนกลับ-BACKPRESSURE คอยต้านการเลื่อนขึ้นของลูกสูบ และถ้าระบายไอเสียออกไม่หมดไอดีที่เข้ามาในจังหวะต่อไปจะผสมกับไอเสีย เมื่อมีการจุดระเบิดการเผาไหม้จะลดความรุนแรงลงกำลังของเครื่องยนต์ก็จะลดลงเพราะไอดีมีออกซิเจนน้อยผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ไม่สามารถออกแบบและเลือกใช้ระบบท่อไอเสียทั้งชุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้เพราะติดปัญหาเรื่องต้นทุน ความยุ่งยากในการผลิตและเรื่องเสียงที่อาจดังขึ้นบ้าง


เฮดเดอร์ไม่ใช่มาแทนทั้งระบบ
เป็นเพียงท่อร่วมไอเสียแบบพิเศษที่ถูกนำมาทดแทนท่อร่วมไอเสียเดิมที่สั้นจนเกิดความปั่นป่วนและระบายไอเสียไม่โล่งมากไม่ใช่มาแทนระบบระบายไอเสียทั้งหมด เพราะยังต้องต่อออกไปยังท่อไอเสียหม้อพัก และปลายท่อ (หรือแคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์ด้วย)

 

เฮดเดอร์
ผลิตจากท่อเหล็กหรือสเตนเลสดัดขึ้นรูปหลายท่อแล้วเชื่อมรวบเป็นท่อเดี่ยว(หรือคู่) สำหรับต่อเข้าสู่ท่อไอเสีย (หรือแคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์)โดยมีการจัดระเบียบและปล่อยให้ไอเสียในแต่ละกระบอกสูบไหลออกมาเข้าสู่ท่ออิสระไม่เกี่ยวกับกระบอกสูบ เป็นระยะทางยาวกว่าท่อร่วมไอเสียเดิม เช่นเครื่องยนต์ 4 สูบ เดิมออกจากฝาสูบ 4 ท่อ ยาวแค่ 6 นิ้วก็ต้องรวบกันเพื่อเตรียมเข้าสู่ท่อไอเสีย แต่เฮดเดอร์มี 4ท่ออิสระต่อออกจากฝาสูบ ยาวกว่า 12 นิ้วก่อนรวบ และยังมีการจัดลำดับเพื่อไม่ให้มีความปั่นป่วนของการไหลของไอเสียการระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ในช่วงต้นจึงคล่อง เร็ว และไม่ปั่นป่วนจากเฮดเดอร์ที่เปลี่ยนแทนท่อร่วมไอเสียเดิม

โดยสรุป
จุดเด่นของเฮดเดอร์ คือ มีท่อเดี่ยวของแต่ละกระบอกสูบยาวขึ้นและจัดระเบียบการไหลของไอเสียก่อนรวบตามจังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์เพื่อเข้าสู่ท่อไอเสียเดี่ยว ดีกว่าท่อร่วมไอเสียเดิมแบบสั้นๆที่ระบายไม่คล่อง และการไหลของไอเสียมีความปั่นป่วนพอสมควร

สูตรเฮดเดอร์แท้จริง
เกี่ยวข้องกับแคมชาฟท์ เพื่อช่วยดูดไอดีด้วย จุดประสงค์ที่แท้จริงของเฮดเดอร์ไม่ได้มีหน้าที่เพียงช่วยระบายไอเสียเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างแรงดูดไอดีเข้าสู่กระบอกสูบในจังหวะดูดของเครื่องยนต์ในจังหวะโอเวอร์แล็ป-OVER LAP คือ จังหวะต่อเนื่องระหว่างคาย-ดูดลูกสูบเลื่อนขึ้นเกือบสุด วาล์วไอเสียเกือบปิดแต่วาล์วไอดีเริ่มเปิดล่วงหน้าเล็กน้อย

ตามหลักการของคลื่นเสียง
ACOUSTIC ที่มีการย้อนกลับเมื่อก๊าซแรงดันสูงหรือเสียงวิ่งไปถึงระยะหนึ่งสลับไป-มาจนกว่าแรงดันจะหมดลง (ไม่สามารถมองเห็นได้)เฮดเดอร์ที่มีความยาวแต่ละท่อเหมาะสมจะช่วยให้ไอเสียไหลออกจากเครื่องยนต์ได้เร็วที่สุดเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะย้อนกลับมายังเครื่องยนต์และย้อนกลับออกไปการย้อนกลับไป-มาของไอเสียตามหลัก ACOUSTIC ถ้าเฮดเดอร์มีความยาวเหมาะสมการย้อนกลับมาต้องพอดีกับจังหวะโอเวอร์แลป วาล์วไอดีเริ่มเปิดวาล์วไอเสียเกือบปิด เข้ามาช่วยดึงไอดีเข้าสู่กระบอกสูบได้เร็วขึ้นและเมื่อย้อนกลับออกไป วาล์วไอเสียก็ปิดสนิทพอดีและมีแรงดันลดลงแล้วไม่สามารถย้อนกลับเข้ามาได้อีก

การควบคุมให้ไอเสียมีการย้อนกลับไป
-มาช่วยดูดไอดีความยาวของท่อเฮดเดอร์ก่อนรวบเข้าท่อเดี่ยวขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาการเปิด
-ปิดวาล์วไอดี-ไอเสียซึ่งควบคุมด้วยลูกเบี้ยวบนเพลาลูกเบี้ยวหรือแคมชาฟท์ดังนั้นถ้าต้องการให้เฮดเดอร์ช่วยดูดไอดี ต้องออกแบบเฮดเดอร์ให้มีความยาวของท่อต่างๆเหมาะสมกับองศาหรือจังหวะการควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วของแคมชาฟท์เครื่องยนต์บล็อกเดียวกัน มีรายละเอียดเหมือนกันทุกอย่างหากใช้แคมชาฟท์ต่างกันด้วย ก็ต้องใช้เฮดเดอร์ที่มีความยาวของท่อต่างกันแต่เนื่องจากมีการคำนวณที่ยุ่งยากมากรวมทั้งไม่สามารถทราบองศาหรือจังหวะการเปิด-ปิดวาล์วไอดี-ไอเสียโดยละเอียดสำหรับเครื่องยนต์แบบมาตรฐานส่วนใหญ่จึงไม่นำมาตีพิมพ์

เมื่อคำนวณหา
ความยาวของเฮดเดอร์แล้วมักมีความยาวมากจนไม่สามารถใส่ลงไปในห้องเครื่องยนต์ทั่วไปได้นอกจากรถแข่งบางแบบที่มีพื้นที่เหลือเฟือแคมชาฟท์พันธุ์แรงหรือแคมชาฟท์สำหรับรถแข่งที่มีองศาการเปิด-ปิดวาล์วนานๆมักคำนวณออกมาเป็นท่อเฮดเดอร์ที่สั้นกว่าส่วนแคมชาฟท์สำหรับเครื่องยนต์ทั่วไปซึ่งมีการเปิด-ปิดวาล์วช่วงสั้นกว่าเมื่อคำนวณความยาวของเฮดเดอร์ออกมาแล้ว มักยาวเหยียดจนไม่สามารถใส่ลงไปได้ เฮดเดอร์ทั่วไปจึงตัดประโยชน์ด้านการช่วยดูดไอดีออกไปเน้นเพียงประสิทธิภาพการช่วยระบายไอเสียออกไปให้เร็ว โล่ง และหมดจดที่สุดโดยไม่เน้นความยาวของท่อต่างๆของเฮดเดอร์เพื่อให้เกิดการย้อนกลับไป-มาตามหลัก ACOUSTICหากแต่เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ในห้องเครื่องยนต์เพราะทำเฮดเดอร์ยาวเกินไปก็ใส่ลงไปไม่ได้

สูตรไหนดี
แยกเป็น 2 กรณี คือ ความยาวของเฮดเดอร์ และรูปแบบของเฮดเดอร์ก่อนรวบเป็นท่อเดี่ยวความยาวของเฮดเดอร์ ในเมื่อไม่สามารถทำตามความยาวที่แท้จริงและเหมาะสมได้ขอเพียงมีท่ออิสระของแต่ละกระบอกสูบไม่มีการกวนของไอเสีแต่ละกระบอกสูบก่อนรวบเป็นท่อเดี่ยวยิ่งยาวได้เท่าไรยิ่งดีแต่อย่างไรก็ยังสั้นเกินไปสำหรับการช่วยดูดไอดีอยู่ดีเลือกยาวที่สุดย่อมดีกว่า

รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของท่อต่างๆ ของเฮดเดอร์ก่อนรวบเป็นท่อเดี่ยว มีผลต่อการไหลลื่นของไอเสีย เช่นเครื่องยนต์แบบ 4 สูบ เฮดเดอร์มี 2 แบบหลัก คือ 4-1 เป็นท่อเดี่ยว 4 ท่อออกจากฝาสูบ ฝาสูบละ 1 ท่อ ยาวตลอดจนรวบเป็นท่อเดี่ยวก่อนเข้าสู่ท่อไอเสียหรือแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ และ 4-2-1 เป็นท่อเดี่ยว 4 ท่อ ออกจากฝาสูบ ฝาสูบละ 1 ท่อ แล้วรวบเป็น 2 ท่อคล้ายตัววีก่อนรวบเข้าเป็นท่อเดี่ยวเข้าสู่ท่อไอเสียในตำแหน่งจุดที่รวบเป็นท่อเดี่ยวยาวใกล้เคียงกัน โดย 2 ท่อของ 2 สูบที่จะรวบเข้าหากันต้องสลับกันจากจังหวะการจุดระเบิด เช่น เครื่องยนต์มีจังหวะการจุดระเบิดเรียงตามสูบ 1-3-4-2 ก็ต้องรวบสูบ 1 กับ 4 เข้าด้วยกัน และ 3 กับ 2 เข้าด้วยกัน แล้วค่อยเป็นตัววี ต่อเนื่องก่อนรวบเข้าท่อเดี่ยว เช่น เฮดเดอร์แบบ 4-2-1 เป็น 4 ท่อออกจากฝาสูบ ยาว 15 นิ้ว ช่วง 2 ท่อยาว 15 นิ้ว รวมเฮดเดอร์ยาว 30 นิ้ว แบบ 4-1 เป็น 4 ท่อออกจากฝาสูบ ยาว 30 นิ้ว รวมเฮดเดอร์ยาว 30 นิ้วเท่ากัน สำหรับ เครื่องยนต์แบบ 4 สูบ เฮดเดอร์แบบ 4-2-1 ให้อัตราเร่งตีนต้น-ปานกลางให้ผลดีและยืดหยุ่นกว่าแบบ 4-1 ที่ดีในช่วงตีนปลายหรือรอบสูงเป็นหลัก
เครื่องยนต์แบบ 6 สูบเรียง มีรูปแบบเฮดเดอร์ 2 รูปแบบหลัก คือ 6-2-1 และ 6-1 โดยรูปแบบ 6-2-1 ทำได้สะดวกกว่าในเรื่องของความยาวและพื้นที่ในขณะที่รูปแบบ 6-1 เกะกกว่า ส่วนผลที่ได้รับ เฮดเดอร์แบบ 6-2-1 ให้อัตราเร่งตีนต้น-ปานกลาง ให้ผลดีและยืดหยุ่นกว่าแบบ 6-1ที่ดีในช่วงตีนปลายหรือรอบสูงเป็นหลัก

สำหรับเครื่องยนต์แบบ วี 6 สูบ ซึ่งฝาสูบและพอร์ทไอเสียแยกกันอยู่แล้ว ต้องทำเฮดเดอร์แบบ 3-1 ในฝาสูบแต่ละข้าง รวมเป็น 3-1 + 3-1 แล้วรวบเข้าท่อเดี่ยว 1+1 เป็นหลัก

สำหรับ เครื่องยนต์ 4 สูบ และ 6 สูบเรียง เลือกเฮดเดอร์แบบ 4-2-1 และ 6-2-1เป็นหลัก จะให้อัตราเร่งและความยืดหยุ่นในการใช้งานทั่วไปดีลักษณะของเฮดเดอร์ข้างต้นที่ให้ผลแตกต่างกัน เป็นเพียงพื้นฐานส่วนใหญ่ เพราะแบบใดจะให้ผลต้นจัดปลายแรง ต้องขึ้นอยู่กับส่วนประกอบอื่นด้วย เช่น เครื่องยนต์ที่ใช้แคมชาฟท์องศาสูง ถึงใส่เฮดเดอร์แบบ 4-2-1ก็อาจจัดจ้านในรอบสูงเหมือนเดิม หรือเฮดเดอร์แบบ 4-2-1 กับแบบ 4-1 ที่ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์เดียวกัน แบบแรกอาจให้ผลดีในรอบสูงกว่าแบบ 4-1ซึ่งแย้งกับหลักการข้างต้นก็ได้เพราะยังต้องขึ้นอยู่กับความยาวและขนาดของท่อต่างๆ ของเฮดเดอร์อีกด้วย

รายละเอียดอย่ามองข้ามในเมื่อเฮดเดอร์ต้องเน้นเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายไอเสียเป็นหลักความสำคัญจึงไม่ใช่แค่ความยาวหรือขนาดของท่อต่างๆ เท่านั้น แต่ยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกด้วยความยาวในเมื่อไม่สามารถทำเฮดเดอร์ให้มีความยาวตามการคำนวณเพื่อให้สามารถช่วยดูดไอดีได้การทำให้ท่อไอเสียแต่ละท่อที่ออกมาจากฝาสูบแต่ละกระบอกสูบมีการไหลอย่างอิสระที่สุดก่อนรวมกันย่อมมีผลดี


ขนาดของแต่ละท่อ
ท่อที่ต่อออกมาจากฝาสูบต้องมีขนาดเท่าพอร์ทไอเสียหรือใหญ่กว่าเล็กน้อยห้ามเล็กกว่า เพราะไอเสียจะสะดุดหรืออั้นการไหล และหากเป็นเฮดเดอร์แบบ 4-2-1 หรือ 6-2-1 ช่วง 2 ท่อก่อนรวบเข้าท่อเดี่ยวต้องมีขนาดใหญ่กว่าท่อที่ต่อออกมาจากฝาสูบประมาณ 1-3 หุน (3-9 มิลลิเมตร)เพราะต้องรองรับไอเสีย 2-3 สูบต่อ 1 ท่อก่อนรวบเข้าท่อเดี่ยวตามขนาดที่เหมาะสมตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี)ของเครื่องยนต์

การดัดท่อ
เฮดเดอร์ทุกแบบต้องมีการดัดท่อโลหะเข้ารูปก่อนนำมาเชื่อมกันการดัดต้องไม่มีรอยคอดหรือย่นซึ่งเครื่องมือสำหรับดัดท่อโลหะในไทยแบบไม่มีรอยคอดหรือย่นมีไม่มากนัก
เพราะมีราคาแพง ถ้าท่อมีรอยคอดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อจะมีพื้นที่ลดลงทำให้การไหลของไอเสียไม่สะดวก และเกิดความปั่นป่วนช่างเฮดเดอร์ในไทยบางรายให้ความสนใจกับรอยคอดหรือย่นนี้ แต่ยังขาดเครื่องมือดัดคุณภาพสูงจึงดัดแปลงใช้วิธีปิดท่อด้านหนึ่งแล้วอัดทรายเข้าไปปิดท่ออีกด้านแล้วนำไปดัดหลังจากนั้นจึงตัดหัว-ท้ายเอาทรายออกก่อนนำท่อไปใช้ ซึ่งให้ผลดีพอสมควรท่อไม่คอด ไม่ย่น โดยเรียกวิธีดัดแบบนี้เป็นภาษาสแลงว่า -ดัดทราย- รอยเชื่อมการทำเฮดเดอร์ต้องมีการเชื่อมหลายจุดต้องหลีกเลี่ยงรอยเชื่อมที่ทำให้มีการสะดุดของการไหลของไอเสียตั้งแต่หน้าแปลนที่เฮดเดอร์ประกบกับฝาสูบของเครื่องยนต์ และท่อต่างๆ ที่มีการเชื่อมต้องตรวจสอบให้ดี เพราะปัญหานี้เกิดขึ้นมาก แต่มักถูกมองข้ามท่อช่วงเดี่ยวต่อเนื่องจากท่อร่วมไอเสียหรือเฮดเดอร์ ก่อนระบายออกทางด้านท้ายรถยนต์ต้องคั่นด้วยหม้อพักอีก 1-3ใบที่ติดอยู่กับท่อไอเสียช่วงเดี่ยวหรือคู่สำหรับเครื่องยนต์ความจุสูงๆบางรุ่นด้วย


สำหรับเครื่องยนต์ควาผู้ผลิตรถยนต์มักเลือกใช้ท่อไอเสีย ช่วงเดี่ยวขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะต้นทุนต่ำและอยากรักษาอัตราการไหลของไอเสียท่อเดี่ยวที่ใหญ่มากจะโล่งเกินไปทำให้ไอเสียไหลออกช้าเช่นเดียวกับการเป่าลมออกไปด้วยหลอดกาแฟหรือท่อประปาขนาด 1 นิ้วอย่างหลังย่อมโล่งเกินไปจึงระบายได้แย่กว่าแต่ถ้าเป่าลมออกทางหลอดยาคูลท์ขนาดจิ๋วย่อมแย่หนักกว่า เพราะระบายไม่ทันโดยทั่วไปสามารถเพิ่มขนาดท่อช่วงนี้ได้ประมาณ 1-3 หุน (3-9 มิลลิเมตร)โดยไม่ทำให้โล่งเกินไป ให้ผลดีขึ้นในรอบเครื่องยนต์ปานกลางขึ้นไปแต่ยังคงอัตราการไหลของไอเสียช่วงรอบต่ำได้เป็นปกติทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตกแต่งส่วนอื่นของเครื่องยนต์ด้วยถ้ามีการเพิ่มประสิทธิภาพการประจุไอดีด้วยเทอร์โบ ขยายพอร์ท-วาล์วก็ต้องเพิ่มขนาดท่อมากกว่าเครื่องยนต์เดิมๆ เสมือนมีน้ำดีเข้าบ้านมากขึ้นก็ต้องขยายท่อน้ำทิ้งตามไปด้วย


หม้อพัก
ทำหน้าที่หลักในการลดเสียงดัง มี 2 แบบหลัก คือ ไส้ย้อนและไส้ตรง 

หม้อพักไส้ย้อน  นิยมใช้สำหรับรถยนต์ทั่วไปมีการชะลอการไหลของไอเสียด้วยห้องที่แบ่งอยู่ในหม้อพักโดยให้ไอเสียวนเวียนไปมาไม่ใช่ไหลออกตรงๆ แม้มีการอั้นการไหลบ้างแต่สามารถลดเสียงของการระบายไอเสียได้มาก 

หม้อพักไส้ตรง  ระบายไอเสียลื่นโล่งเพราะท่อภายในตรงตลอดเจาะรูโดยรอบแล้วอัดใยแก้วไว้รอบนอกเพื่อลดเสียงแต่ก็ยังเก็บเสียงได้ไม่ดีนักนิยมใช้สำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบที่เน้นการระบายไอเสียคล่องและมีเทอร์โบช่วยลดแรงดันของไอเสียแล้วระดับหนึ่ง เสียงจึงไม่ดังมากในรถยนต์ทั่วไปไม่นิยมใช้ เพราะเสียงดังและมีอายุการเก็บเสียงที่ดีสั้นเมื่อผ่านการใช้งานไประยะหนึ่ง ใยแก้วที่ถูกความร้อนนานๆ จะค่อยๆปลิวผ่านรูเล็กๆ รอบไส้กลาง การเก็บเสียงจะลดลงรถยนต์บางรุ่นใช้หม้อพักไส้ตรงผสมกับไส้ย้อนเพื่อไม่ให้ไอเสียอั้นเกินไปแต่บางรุ่นใช้เฉพาะหม้อพักไส้ย้อนล้วนๆเพราะเน้นความเงียบของไอเสียเสียงที่เกิดจากการระบายไอเสียจะดังหรือไม่ส่วนใหญ่อยู่ที่หม้อพักไม่ใช่อยู่ที่ตัวเฮดเดอร์หรือท่อเดี่ยวที่มีผลบ้างเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเก็บเสียงระหว่างหม้อพักแบบไส้ย้อนกับแบบไส้ตรงในขนาดเท่ากันและคุณภาพดีทั้งคู่หม้อพักแบบไส้ตรงจะมีเสียงดังกว่ามากบ้าง น้อยบ้างและจะดังเพิ่มขึ้นเมื่อใยแก้วกรอบและปลิวออกไป

แคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์
เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ในระบบระบายไอเสียของเครื่องยนต์หัวฉีดยุคใหม่มีจุดประสงค์หลักในการช่วยลดมลพิษในไอเสียก่อนไหลเข้าสู่หม้อพักใบแรกโดยอาจติดตั้งรวมกับท่อร่วมไอเสียหรือแยกออกมา มักเรียกกันว่า-ตัวกรองไอเสีย- ทั้งที่น่าจะเรียกว่า อุปกรณ์บำบัดไอเสียเพราะไม่ได้ทำงานด้วยการกรองไว้แต่ใช้ปฏิกริยาทางเคมีสลับการยึดเหนี่ยวของโมเลกุลเมื่อไอเสียไหลผ่านรังผึ้งที่เคลือบสารพิเศษไว้ จะเปลี่ยนไฮโดรคาร์บอน,คาร์บอนมอนออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ที่เป็นพิษให้กลายเป็นไอน้ำ,คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์
บำบัดไอเสียมีจุดด้อยที่ค้างคาใจคนส่วนใหญ่ว่า เป็นตัวอั้นการไหลของไอเสียทำให้เครื่องยนต์มีกำลังลดลงและเมื่อหมดสภาพต้องเปลี่ยนตัวใหม่ในราคาหลายพันบาทจึงอาจถูกตัดออกทั้งที่ยังไม่หมดสภาพโดยไม่ห่วงใยมลพิษในอากาศที่จะเพิ่มขึ้นในความเป็นจริงอุปกรณ์บำบัดไอเสียอาจมีผลอั้นไอเสียบ้างแต่ก็น้อยมากและผู้ผลิตก็พยายามลดปัญหานี้ลงกระทั่งปัจจุบันแทบไม่ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังลดลงเลยทั้งยังพยายามเพิ่มอายุการใช้งานจนเกิน 100,000-200,000 กิโลเมตรและมีราคาลดลงเรื่อยๆ (หากราชการยกเว้นภาษีเพราะห่วงใยสิ่งแวดล้อม)ดังนั้นการถอดอุปกรณ์บำบัดไอเสียออกเพื่อหวังผลเรื่องกำลังของเครื่องยนต์จึงไม่ควรกระทำ เพราะมีกำลังเพิ่มขึ้นน้อย แต่เพิ่มมลพิษในอากาศมากแม้หมดอายุแล้วก็ไม่ควรถอดออกเพื่อต่อท่อตรงอุปกรณ์บำบัดไอเสียจะมีอายุการใช้งานสั้นลงจากปกติ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ เช่น มีส่วนผสมไอดีหนา-บางเกินไป หรือมีการเติมน้ำมันเบนซินซูเปอร์(แม้ในปัจจุบันไม่มีสารตะกั่ว)จะทำให้อุปกรณ์บำบัดไอเสียมีอายุการใช้งานสั้นลงแต่ก็ยังมีสารเคลือบบ่าวาล์วซึ่งจะกลายเป็นเถ้าเกาะโดยทั่วไปแล้วรถยนต์ที่มีอุปกรณ์บำบัดไอเสียติดตั้งอยู่จะใช้ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็กไม่สามารถเสียบหัวจ่ายเบนซินซูเปอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าได้อาการของอุปกรณ์บำบัดไอเสียหมดอายุเครื่องยนต์จะมีกำลังต่ำลงคล้ายกับอาการของท่อไอเสียตันหรือระบายไม่ทันจึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเครื่องยนต์ยังทำงานปกติหรือไม่

ปลายท่อ
มีผลต่อกำลังของเครื่องยนต์น้อยมากขอเพียงไม่อั้นหรือไม่เกิดการหมุนวนปั่นป่วนก็พอแล้วความสวยงามเป็นที่มาของปลายท่อหลากหลายแบบ การเปลี่ยนแค่ปลายท่อหวังผลเรื่องการเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์แทบไม่ได้ท่ออ่อนเป็นท่อพิเศษที่สามารถขยับตัวได้เล็กน้อยติดตั้งในช่วงท่อเดี่ยวหลังท่อร่วมไอเสียหรือเฮดเดอร์ใกล้กับเครื่องยนต์ทำหน้าที่ให้ท่อไอเสียสามารถขยับตัวได้เกือบอิสระจากการขยับตัวของเครื่องยนต์ (โดยเฉพาะแบบขับเคลื่อนล้อหน้า) ป้องกันการแตกร้าวของท่อไอเสียป้องกันนอตต่างๆ คลายหรือถอนท่ออ่อนภายนอกมีลักษณะเป็นโลหะสานไขว้สลับไปมา ภายในเป็นโลหะบางย่นเป็นวงความยาวประมาณ 3-12 นิ้ว จำเป็นต้องใส่ และควรมีท่อภายในขนาดไม่เล็กเกินไป
เมื่อรั่วต้องเปลี่ยนในราคา 1,000-3,000 บาท


เฮดเดอร์ใน - นอกประเทศ
ไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าเฮดเดอร์ของนอกจะดีกว่าเสมอไป เพราะต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียด คือ ความยาว ขนาด รอยคอด-ย่น รอยเชื่อม ฯลฯโดยทั่วไปเฮดเดอร์ของนอกแบบมาตรฐานจะมีการทดสอบโดยติดตั้งเข้ากับเครื่องยนต์แล้วทดสอบบนเครื่องวัดแรงม้า (ไดนาโมมิเตอร์)กำลังของเครื่องยนต์สามารถระบุออกมาชัดเจนเป็นหน่วยแรงม้า-แรงบิด!!!ต่างจากเฮดเดอร์ของในประเทศที่ใช้ความรู้สึกในการขับเป็นตัววัดอย่างไร้มาตรฐาน!!! <<--- การเปลี่ยนท่อไอเสียเพื่อความแรงการเปลี่ยนเฉพาะเฮดเดอร์เป็นการทดแทนเพียงท่อร่วมไอเสียเดิมในส่วนที่ติดกับเครื่องยนต์เท่านั้นผลดีที่ได้รับจะมากขึ้นอีกเมื่อเปลี่ยนท่อเดี่ยวและหม้อพักประสิทธิภาพสูงด้วยต้องแยกเป็นส่วนๆ ไปถึงผลที่จะได้รับโดยเฮดเดอร์เป็นอุปกรณ์ที่ให้ผลมากที่สุด และไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าแต่ละอุปกรณ์จะให้กำลังของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนอกจากประสิทธิภาพของอุปกรณ์ใหม่แล้ว ยังเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เดิมเช่น เดิมท่อไอเสียทั้งชุดอั้นมากเมื่อเปลี่ยนเข้าไปย่อมทำให้เครื่องยนต์มีกำลังเพิ่มขึ้นมากกว่าท่อไอเสียทั้งชุดที่มีประสิทธิภาพเกือบสุดยอดอยู่แล้วโดยทั่วไปสามารถประมาณกำลังของเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้นได้ดังนี้ เฮดเดอร์ 2-5%ท่อเดี่ยวขยายขนาด 1-3% หม้อพักไส้ตรง 2-3%โดยรวมแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 5% สำหรับการเปลี่ยนท่อไอเสียทั้งชุดตั้งแต่เฮดเดอร์ ขยายท่อเดี่ยว หม้อพักไส้ตรง และไม่เกิน 8-10%ผลเสียที่ร่ำลือไม่ว่าเครื่องยนต์จะถูกปรับแต่งเพิ่มไอดีหรือส่วนอื่นหรือไม่ก็ตามการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายไอเสียล้วนมีผลดีโดยไม่มีผลเสียถ้าไม่โล่งหรือเสียงดังจนเกินไปเสมือนเครื่องยนต์เป็นบ้านไม่ว่าจะมีน้ำดีไหลเข้าบ้านมากเท่าไรก็ตามแต่ถ้าทำให้น้ำเสียไหลออกได้เร็ว มาก และหมดจดที่สุด ย่อมมีผลดีโดยไม่ทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วหรือสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นเลยผลเสียโดยส่วนใหญ่หลังจากเปลี่ยนเฮดเดอร์พร้อมท่อไอเสียชุดใหม่แล้วสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นหรือมีผลเสียอื่นมักมีสาเหตุมาจากการกดคันเร่งหนักหน่วงและถี่ขึ้นเพราะถ้าไม่รักความแรงแล้วจะเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ไปทำไมดังนั้นไม่ต้องกังวลถ้าจะเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ด้วยการระบายไอเสียที่ดีขึ้นฉนวนความร้อนไอเสียเป็นก๊าซร้อนที่มีการขยายตัวและมีแรงดันสูง มีหลักการทางฟิสิกส์ คือ ต้องพยายามไหลออกไปหาอากาศภายนอกที่เย็นและมีแรงดันต่ำกว่าการเพิ่มขนาดหรือความโล่งของท่อต่างๆไม่ได้ทำให้ไอเสียไหลได้เร็วขึ้นเพียงวิธีเดียวการรักษาความร้อนของไอเสียก่อนระบายออกหรือคลายแรงดันก็ทำให้ไอเสียไหลออกได้เร็วขึ้นด้วย โดยมีหลักการพื้นฐาน คือ ห่อหุ้มท่อร่วมไอเสีย เฮดเดอร์ และท่อไอเสียช่วงเดี่ยวด้วยฉนวนวัสดุพิเศษโดยส่วนใหญ่ผลิตเป็นใยสังเคราะห์ยืดหยุ่นได้คล้ายแถบผ้า กว้าง 1-2 นิ้ว
พันตามท่อไอเสียจุดต่างๆ เพื่อไม่ให้ความร้อนระบายออกทั้งยังป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อื่นโดนความร้อนอีกด้วยแล้วรัดหัว-ท้ายด้วยเข็มขัดโลหะหรือลวดโลหะ ราคาไม่แพง เมตรละ 1,500-3,000บาท โดยฉนวนนี้เป็นเพียงอุปกรณ์เสริม ให้ผลดีแต่ก็ไม่มากนักวัดออกมาคงไม่เกิน 1-3% แต่ก็ไม่แพงและไม่มีผลเสียส่วนใหญ่นิยมนำไปพันหุ้มตัวเฮดเดอร์ควรเลือกชนิดที่สามารถควบคุมความร้อนได้ดีและทนทาน เพราะบางรุ่นเสื่อมสภาพเร็วมาก และอาจไหม้เมื่อร้อนจัด


เครื่องยนต์เทอร์โบ
บทความข้างต้นเป็นรายละเอียดสำหรับเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งเทอร์โบ สำหรับ เครื่องยนต์เทอร์โบซึ่งมีความเกี่ยวข้องทั้งการใช้ไอเสียที่ระบายออกมาจากเครื่องยนต์ไปปั่น กังหันไอเสีย (เทอร์ไบน์) เพื่อเป็นต้นกำลังในการหมุนกังหันไอดี (คอมเพรสเซอร์) เพื่อดูดและอัดไอดีเข้าสู่เครื่องยนต์ การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของไอเสียจึงมี 2 ส่วนหลัก คือ ก่อนเข้าเทอร์โบและหลังออกจากเทอร์โบก่อนเข้าเทอร์โบตัวเทอร์โบต้องติดตั้งเข้ากับเครื่องยนต์ ก่อนแคตตาไลติก คอนเวอร์เตอร์หม้อพัก หรือช่วงท่อเดี่ยวให้ใกล้เครื่องยนต์เพื่อไม่ให้ไอเสียคลายแรงดันและความร้อนโดยไปปั่นกังหันไอเสียให้เร็วที่สุดส่วนใหญ่จึงใช้ท่อร่วมไอเสียแบบเหล็กหล่อ ที่ผลิตง่ายและสั้นไม่เกะกะการใช้เฮดเดอร์จากท่อโลหะดัดแทนท่อร่วมไอเสียก่อนเข้าเทอร์โบแม้ยาวเกะกะและมีการสูญเสียความร้อนมากกว่าท่อร่วมไอเสียเหล็กหล่อแต่ก็มีผลดีในการไหลและลดการปั่นป่วนของไอเสียเพราะไอเสียของแต่ละสูบมีการไหลอย่างอิสระไม่ตีกันก่อนเข้าเทอร์โบเฮดเดอร์สำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบและไม่มีเทอร์โบแตกต่างกันมากโดยเครื่องยนต์เทอร์โบเน้นเพียงให้แต่ละท่อที่ออกมาจากกระบอกสูบมีความยาวใกล้เคียงกันและสั้นที่สุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ในห้องเครื่องยนต์เพราะต้องมีเทอร์โบติดตั้งอยู่ด้วย ต่างจากเครื่องยนต์ที่ไม่มีเทอร์โบซึ่งเฮดเดอร์เน้นเพียงการระบายไอเสียที่คล่องตัวด้วยท่อยาวๆ เท่านั้นเฮ
ดเดอร์สำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบมีความยาวของท่อแต่ละสูบมากกว่าท่อร่วมไอเสียแบบเหล็กหล่อแต่ท่อโลหะดัดที่บางกว่าก็ทำให้มีการคายความร้อนมากขึ้นจนไอเสียลดความเร็วในการไหลลงไปสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยพันเฮดเดอร์เทอร์โบด้วยฉนวนกันความร้อนพิเศษข้างต้นหลังออกจากเทอร์โบ ใช้พื้นฐานใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ธรรมดาคือโล่งที่สุด แต่ไม่โล่งเกินไปหลังจากไอเสียไหลออกมาปั่นกังหันไอเสียแล้ว ต้องไล่ออกไปให้เร็วที่สุดดังนั้นขนาดของท่อเดี่ยวและหม้อพักอาจขยายใหญ่ขึ้นได้เล็กน้อย และควรใช้หม้อพักไส้ตรง ที่แม้มีพื้นฐานการเก็บเสียงไม่ค่อยดีแต่มีการระบายไอเสียดีเพราะตัวเทอร์โบที่ต้องใช้ไอเสียมาปั่นกังหันไอเสียก่อนระบายออก มีการคลายแรงดันและความร้อนลงบ้างแล้ว ซึ่งส่งผลให้เสียงดังลดลง เครื่องยนต์เทอร์โบที่ใช้หม้อพักไส้ตรงล้วนๆกับเครื่องยนต์ไม่มีเทอร์โบ มีพื้นฐานของระบบท่อไอเสียเดียวกันทั้งหมด เครื่องยนต์เทอร์โบจะมีเสียงของท่อไอเสียเบากว่า การช่วยไล่ไอเสียสามารถเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ได้ไม่ว่าจะมีการปรับแต่งส่วนอื่นของเครื่องยนต์หรือไม่ก็ตามเพราะท่อไอเสียแบบมาตรฐานถูกจำกัดด้วยต้นทุนและเสียงเป็นสำคัญ

 

เวปไซน์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.newcitythailand.com/bbs/viewthread.php?tid=11936
บทความ

MENGHEADER ON TV Autozonetv
OFFICIAL MAGNAFLOW DEALERS article
ประวัติความเป็นมาของ บริษัท ที อาร์ อาร์ ออโตพาร์ท จำกัด article
สีสันงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2011 by trrheaderturbo
PEDDERS SUSPENSION article
วิธีการดูแลรักษารถยนต์หลังถูกน้ำท่วม
การดูแลรักษารถเบื้องต้น
มาดูแลภายในห้องโดยสารกันเถอะ
การดูแลกำลังและอัตราเร่ง
Hondawww.trrheaderturbo.com

T.R.R. AUTO PART CO., LTD.
ADDRESS :  600/8-10 RAMA III RD. BANGPONGPANK YANNAWA
PROVINCE : BANGKOK     POST CODE : 10120
TELEPHONE :  + (66) 2 682 4701 - 5, + (66) 2 295 2259 - 60      MOBILE :  + (66) 81 373 3368, + (66) 83 020 3038
E-MAIL : trrautopart29@gmail.com, Lalita@trrheaderturbo.com
WEBSITE : www.trrheaderturbo.com